Kuopion Palloseura ry, Nuuskaton urheiluseura
SeuraJulkaistu: 01.06.2021 20.12

Kuopion Palloseura ry, Nuuskaton urheiluseura

Kuopion Palloseura ry sitoutuu Nuuskaton urheilu-toimintamalliin.

Suomalaisten nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan käyttö ovat lisääntyneet tupakoinnin vähentyessä. Tutkimusten perusteella nuuskaaminen näyttää olevan hieman yleisempää urheilijoiden keskuudessa verrattuna samanikäisiin ei-urheilijoihin. Urheiluseuraan kuuluvista 14–16-vuotiaista pojista 32 prosentilla ja tytöistä 7 prosentilla oli kokemusta nuuskasta.

Viimeaikaisen nuuskaamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella nuuska yhdistetään voimakkaasti erityisesti jääkiekkoon, mutta myös salibandy ja jalkapallo ovat nousseet esille lajeina, joissa nuuskan käyttöä tiedetään tapahtuvan. Kyselyn perusteella nuuskan käyttöä näkyy urheilevilla nuorilla, mutta enemmän seurojen aikuisilla. Suurin osa vastaajista piti tärkeänä nuuskan käytön ehkäisyä ja sen käyttöön puuttumista seuratoiminnassa.

Nyt käyttöön tuleva ”Nuuskaton urheilu” -toimintamallin taustalla on tutkimus- ja kokemustietoa nuuskan käytöstä urheilussa. Toimintamalli on suunniteltu yhdessä urheilutoimijoiden kanssa.

Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksi ottoon. Toimintamalli on kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä. Kaikki toimintamallin sisällöt löytyvät sivuilta www.nuuskatonurheilu.fi

Kuopion Palloseura ry:n tapahtumissa (treeneissä, peleissä, palavereissa jne.) noudatetaan jatkossa seuraavia hankkeen pelisääntöjä:

Seuramme sitoutuu nuuskattomuuteen.
Tämä näkyy toiminnassamme seuraavilla tavoilla:
 • Seuramme tiloissa ei sallita nuuskaamista.
 • Jokainen seuramme toiminnassa mukana oleva aikuinen sitoutuu nuuskattomuuteen toimiessaan seuran tehtävissä.
 • Edellytämme valmentajasopimuksissamme, että valmentaja ei käytä nuuskaa toimiessaan seuran tehtävissä.
 • Tuemme seuramme valmentajia ottamaan nuuskan käytön puheeksi nuorten urheilijoiden kanssa.
 • Nuuskaamisen lopettamisen tukeminen.
Jos epäilemme, että alle 18-vuotias seuratoiminnassa mukana oleva nuori käyttää, ostaa, myy tai pitää hallussa tupakkaa tai nuuskaa, toimimme seuraavasti:
 • Valmentaja tai muu seuran aikuinen ottaa asian puheeksi nuoren kanssa kahdenkeskisessä keskustelussa korostaen seurassa sovittuja pelisääntöjä.
 • Ensisijaisesti nuorta kannustetaan ja tuetaan nuuskan tai tupakan käytön lopettamisessa.
 • Nuuskan välittämisen ja myymisen todetaan olevan laitonta, samoin tupakkatuotteiden hallussapidon alaikäisellä.
 • Mikäli nuuskan tai tupakan käyttö tai nuuskan myyminen (tai epäilys siitä) jatkuu urheilu- ja harjoittelutoiminnan aikana, valmentaja tai muu seuran aikuinen ottaa asian uudelleen puheeksi nuoren kanssa, ilmoittaa asiasta huoltajalle ja muistuttaa koko joukkuetta pelisäännöistä.
 • Jos nuori jatkaa nuuskan tai tupakan käyttöä tai tupakkatuotteiden välittämistä tai myymistä urheilu- ja harjoittelutoiminnan aikana,asiasta tiedotetaan seuran johtoa. Johto päättää jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti ja harkiten käyttäen seuran itse määrittelemiä pelisääntöjä.


Puheeksioton malli:
Näin toimin ja tuen, kun havaitsen tai epäilen nuoren käyttävän nuuskaa.
Puheeksioton malli on matalan kynnyksen keino puuttua motivoivalla otteella nuorten nuuskan käyttöön. Se on suuntaviivoja antava malli siitä, miten nuuskasta ja sen käytöstä kannattaa keskustella nuorten kanssa. Puheeksioton mallia hyödyntämällä voi herätellä nuorten motivaatiota nuuskan käytön lopettamiseen.

 • Pyydä nuori keskustelemaan kanssasi kahden kesken.
 • Kerro, että nuori on sinulle tärkeä ja olet huolissasi hänen mahdollisesta nuuskan käytöstään.
 • Muistuta nuorta nuuskaa koskevista seuran pelisäännöistä.
 • Kerro, että olet huolissasi tuotteiden vaikutuksista nuoren terveyteen ja kehitykseen, esimerkiksi urheilusuoritukseen.
 • Kysy nuorelta, onko hän miettinyt käytön lopettamista ja mitä hyötyä siitä olisi.
 • Nuorta motivoi, jos hän itse keksii, mitä hyötyä lopettamisesta olisi.
 • Kysy myös mikä auttaisi lopettamaan. Keneltä nuori kaipaisi apua ja tukea?
 • Kysy nuorelta tunteeko hän olevansa riippuvainen nuuskan käytöstä.
 • Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta. Esimerkiksi mieliteko on vieroitusoire.
 • Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa.
 • Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen.
 • Kannusta nuorta kokeilemaan lopettamista ja osoita, että uskot nuoren onnistumiseen. Se lisää hänen omaa uskoaan lopettamisessa onnistumiseen.
 • Sopikaa jatkosta: Milloin keskustelette tästä seuraavan kerran?


Vinkit nuuskaamisen lopettavan nuoren tukemiseen.

Monesti nuorelle nikotiini- ja tupakkatuotteidenkäytön lopettaminen on helpompaa, kun siihen saa tukea ympärillä olevilta ihmisiltä. Vinkkien tarkoituksena on avata lähiaikuisille sitä, miten nuorta voi kevyillä keinoilla auttaa nuuskan käytön lopettamisessa osana urheiluseurojen arkea. Vinkit ovat usein tarpeen sen jälkeen, kun nuorelle on muodostunut motivaatio ja tahto lopettaa nuuskan tai muiden nikotiinituotteiden käyttö. Nikotiinituotteiden käytön lopettaminen on prosessi, jota helpottaa vertaistuki ja kannustus.

Kysy ja seuraa lopettamisen etenemistä.

 • Nuori voi yrittää lopettaa kerrasta tai vähentää asteittain käyttöä ennen kokonaan lopettamista. Toimiva tapa on yksilöllinen. Auta nuorta päättämään etenemistapa.
 • Kysele säännöllisesti kuulumisia ja lopettamisen etenemistä.

Kannusta ja kehu.

 • Aikuisen tuki ja kannustus on tärkeää nuorelle.
 • Kehu etenemisestä ja kannusta jatkamaan tai olemaan sinnikäs.
Tsemppaa mahdollisesta repsahtamisesta huolimatta.
 • Nuoret usein aliarvioivat nikotiinin aiheuttaman voimakkaan riippuvuuden ja repsahtamiset ovat yleisiä.
 • Nuori voi yrittää lopettaa kerrasta, tai vähentää asteittain käyttöä ennen kokonaan lopettamista.
 • Tsemppaa nuorta repsahtamisesta huolimatta tai kannusta jatkamaan vähentämistä kohti kokonaan lopettamista.
 • Jos nuori repsahtaa, tsemppaa häntä repsahtamisesta huolimatta tai kannusta jatkamaan ja yrittämään uudelleen.
 • Annosten vähentäminenkin on askel kohti lopettamista ja yksikin pidempi lopettamisjakso antaa taitoja seuraavaa yritystä varten.
Tue yhdessä tekemistä.
 • Yhdessä treenaaminen ja muut urheiluun liittyvät yhteiset tapahtumat auttavat lopettajaa pysymään erossa nuuskasta ja pitävät ajatukset muissa asioissa nuuskan sijaan. Tekemällä perustyötäsi valmentajana tuet siis samalla jo lopettajaa.
 • Nuoret arvostavat kavereilta saatavaa emotionaalista tukea. Onnistuminen nähdään todennäköisenä, jos lopetetaan yhteisellä päätöksellä. Koko joukkue voi tukea ja kannustaa lopettamispäätöksen tekijää ja useampi nuuskaa käyttävä voi sopia lopettamisesta yhdessä.
 • Kilpailuhenkisille pieni kisa ja yhdessä sovittu palkinto voivat myös auttaa lopettamisessa onnistumisessa.Apua ja tukea nuorelle löytyy alla olevista linkeistä

Fressis.fi
Vinkkaa nuorelle Fressis.fi-sivustosta. Sivustolla on mm. laajasti vinkkejä lopettamiseen ja lopettamisessa onnistumiseen.

Röökikroppa.fi
Vinkkaa nuorelle Röökikroppa.fi-sivustosta. Röökikroppa.fi-sivusto näyttää, miten tupakka ja nuuskan käyttö vaikuttavat kehoon. Sivustolla voi testata myös tietojaan nikotiinituotteiden vaikutuksesta terveyteen.

Erovirasto-sovellus
Vinkkaa nuorelle Erovirasto-sovelluksesta. Kyseessä on nuorille suunnattu sovellus, joka kannustaa ja tukee nuuskan tai tupakan käytön lopettamisessa 30 päivän ajan. Ilmainen sovellus on ladattavissa App Storesta tai Google Play-sovelluskaupasta!

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitajalta voi saada tukea lopettamiseen ja tarvittaessa voidaan arvioida nikotiinikorvaustuotteiden tarve.

Nuuskaton urheiluseura - Kuopion Palloseura ry - PDF-esitys

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai