KuPS tuo 12,4 M€ hyödyt yhteiskunnalle vuosittain.
SeuraJulkaistu: 23.10.2020 00.00

KuPS tuo 12,4 M€ hyödyt yhteiskunnalle vuosittain.

KuPSin tuottama kokonaishyöty yhteiskunnalle on yli 12 miljoonaa euroa vuodessa

Kuopion Palloseuran tuottamaa kokonaishyötyä yhteiskunnalle on selvitetty
UEFAn eli Euroopan jalkapalloliiton kehittämällä SROI -mallilla.

MIKÄ SROI ON?

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma,
joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa.
UEFA GROW toimii aktiivisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa,
tarjoten jäsenliitoilleen tukipalveluita osallistumisen, lajin merkittävyyden,
markkinoinnin ja viestinnän sekä kaupallisuuden kehittämiseksi.

UEFA SROI -mallinnus on työväline,
jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta.

UEFA SROI -mallinnus antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla.

Kymmenen vuotta kehitetyllä mallinnuksella voidaan mitata jalkapalloon sijoitetun
pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta.
Mallinnusta on käytetty viime vuonna 12 Euroopan maassa.

Työkalun kehittämisessa on ollut mukana useita yliopistoja eri maista
ja se perustuu yli sataan tieteelliseen tutkimukseen.
Mukana ovat myös Maailman terveysjärjestö (WHO),
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Suomesta.

Kuopion Palloseuran tuottama kokonaishyöty on 12,4 M€ vuodessa.
Summa jakautuu kolmeen eri osaan
Talodelliset vaikutukset 5,8 M€.
S
äästöt terveydenhuollossa 3,99M€.
Säästöt sosiaalikuluissa ja -etuuksissa 2,7 M€.

Tutustu ja lue tarkemmin SROI -mallinuksen tuloksiin klikkaamalla alla olevaa kuvaa.