VALMENNUSLINJA

4. HARJOITTELU

1. JOHDANTO


Laadukas pelaajakehitys edellyttää, että yksilön ominaisuudet tunnistetaan. Pelaajalähtöinen, yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärtäminen nousevat valmennustyön ydinasioiksi kaikessa pelaajakehitystyössä.

Harjoittelun avulla kehitetään pelin vaatimia ominaisuuksia. Kuopion Palloseurassa on pelaamisen harjoittelun osa-alueet jaettu neljään ryhmään. Harjoittelun tulisi olla sellaista, että kaikki osa-alueet kehittyisivät rintarinnan:

 1. Teknis-taktinen harjoittelu
 2. Taitoharjoittelu
 3. Fyysinen harjoittelu
 4. Henkis-sosiaalinen harjoittelu


Kuopion Palloseurassa noudatetaan harjoittelussa jatkuvan kehittämisen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että harjoitus-prosessi sisältää aina kolme toisiinsa liittyvää elementtiä:

 1. Suunnittelu
 2. Harjoittelu
 3. Palaute


Kuopion Palloseurassa noudatetaan lasten ja nuorten valmennuksen yhdeksää periaatetta. Näiden periaatteiden noudattaminen antaa hyvän pohjan laadukkaalle ja kehittävälle harjoittelulle.

 • Lasten ja nuorten valmennuksen yhdeksän periaatetta (linkki)
HARJOITTELU | SISÄLLYSLUETTELO


 1. JOHDANTO
 2. SUUNNITTELU
 3. HARJOITTELU
 4. PALAUTE


               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai