VALMENNUSLINJA

4. HARJOITTELU

4. PALAUTE


”Tehdyn työn arviointi mahdollistaa kehityksen”

Palauteen saaminen harjoittelusta on toiminnan kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä valmennus sisältää jatkuvaa arviointia tehdystä työstä. Jokaisen valmentajan tulee arvioida omaa sekä joukkueen muiden jäsenten tekemistään henkilökohtaisesti sekä valmennusryhmän kanssa.

Pelaajien tulee saada kehittyäkseen rehellistä ja positiivispainotteista palautetta. Samaten pelaajien mielipiteet harjoittelusta tulee ottaa huomioon. Saatu palaute tulee ottaa huomioon tulevia harjoituksia ja harjoitteita suunniteltaessa.


1. VALMENTAJAN ARVIOINTI YKSITTÄISESTÄ HARJOITTEESTA, HARJOITUKSESTA SEKÄ JAKSOSTA

2. PELAAJAN ARVIOINTI YKSITTÄISESTÄ HARJOITUKSESTA

3. KESKUSTELUT JA KYSELYT

4. TILASTOINTI SÄHKÖISEN TYÖKALUN AVULLA

5. TESTAUS

6. VIDEOIDEN KÄYTTÖ

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai