Joukkue

Alged Geith
Antikainen Leo
Huotari Jaakko
Keurulainen Vilho
Kuikka Eemil
Mali Matti
Nortunen Urho
Närhi Daniel
Puustinen Peetu
Rissanen Sisu
Sundman Rasmus
Syrjänen Magnus
Telli Rasmus (Rasse)
Ukkonen Veikko
Vihavainen Otto

Toimihenkilöt