Joukkue

Adewoyin Jamal
Aiguokhian Eelis
Åkerman Jesse
Cannizzaro Loris
Gurbuz Mert
Haapanen Nooa
Hämäläinen Aatu
Hänninen Miko
Härkönen Peetu
Hartikainen Ville
Holosnyi Ivan
Huuskonen Lauri
Kantonen Väinö
Karvonen Onni
Komulainen Niilo
Koponen Leevi
Laaksonen Erik
Leinonen Joel
Löf Henrik
Lovén Aku
Mägi Sten-Henrik
Matrosov Vsevolod
Mertanen Uljas
Miettinen Elias
Myllynen Ilari
Niemi Luukas
Niinimäki Niila
Pitkänen Eetu
Säisänen Aarne
Savolainen Akseli
Suihkonen Leo
Tanskanen Eetu
Tiilikainen Alpo
Valiulov Ben
Varis Milo
Varis Oskari
Vepsäläinen Aatu
Vuolle Eelis
Weisell Sisu
Zourmand Arya

Toimihenkilöt

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai