Talousohjesääntö

KuPS ry

Talousohjesääntö

OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS
Tämän talousohjesäännön on tarkoitus antaa puitteet KuPS ry:n taloudenhoidolle, hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

1. Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät talousasiat (säännöt 9 §) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

2. Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät talousasiat (säännöt 9 §) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, lisäksi yhdistyslain 23 §:n mukaan yhdistyksen kokouksen on päätettävä yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuserän luovuttamisesta


Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahaston-toimistonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt (säännöt 4 §).

Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista
vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä
vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta
vastaa toimintakertomuksen laadinnasta sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
vastaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvien ohjesääntöjen valmistelusta
vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa
päättää tilien käyttöoikeuksista

Puheenjohtajan talouteen liittyvät tehtävät
vastaa toimintasuunnitelmaluonnoksen laadinnasta
vastaa talouspäätösten toteutuksen valvonnasta

Sihteerin / toimistonhoitajan taloudenhoitoon liittyviä tehtäviä
vastaa toimintakertomusluonnoksen laadinnasta
omaa käyttöoikeuden seuran tileihin
hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat jne.) yhdistyksenkokoukselle
hyväksyy laskut, joita ei ole tämän ohjesäännön mukaan määrätty puheenjohtajan hyväksyttäviksi
huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti sekä seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä
vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta
vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin lakien ja asetusten mukaisesta säilyttämisestä (kirjanpitokirjat 10 vuotta ja tositemateriaali 6 vuotta) ja arkistoinnista
valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen syyskokoukselle
huolehtii muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä

Kassan ja pankkitilien hoito
Seuran hallinnontilien käyttöoikeus on toimistonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Tilien avaamisesta, tilinkäyttäjistä ja pankki-/luottokorteista päättää hallitus
Perustettavien joukkueiden tilit ja kirjanpito ovat seuran hallinnassa

Joukkueiden toiminta-ja taloussuunnitelmat, rahaliikenne ja kirjanpito
Jokainen joukkue vastaa siitä, että sen talous pysyy tasapainossa ja että joukkue pystyy vastaamaan omista velvoitteistaan seurassa sovitun työnjaon mukaisesti.
Seuran hallinto vastaa seuran toimiston, palkattujen toimihenkilöiden sekä harjoitusvuorojen kuluista.
Jokaisen joukkueen tehtävänä on joukkueenjohtajan ohjaamana tehdä oma talous-ja toimintasuunnitelmansa tulevalle pelikaudelle. Joukkueenjohtaja huolehtii näiden palauttamisesta seuran sihteerille tulevan tilikauden osalta 31.12. mennessä.
Suunnitelmien on oltava linjassa seuran arvoihin ja toimintasuunnitelmaan.
Joukkuekohtainen tilinpäätös edellisen pelikauden osalta pitää palauttaa seuran toimistonhoitajalle 31.1. mennessä.
Edellisen tilikauden osalta joukkueenjohtajat huolehtivat toimintakertomusten palauttamisesta seuran toimistonhoitajalle 15.2. mennessä.

Sijoitustoiminta ja omaisuuden hoito
Sijoitustoimintaan liittyvät päätökset tehdään hallituksessa. Hankittavan omaisuuden tulee olla riskitöntä ja nuoriso-ja urheilutoiminnalle eettisesti soveliasta.
Kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta pidetään luetteloa. Luettelon pitämisestä vastaa toimistonhoitaja.

Tilinpäätösaikataulu ja tilintarkastus
Päättyneen tilikauden (= kalenterivuosi) tilien on oltava valmiina tilintarkastajille annettavaksi viimeistään 30.4. mennessä
Hallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 30.4. mennessä.
Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Kevätkokous on pidettävä 31.5. mennessä.


   
Lisää uutisia
KuPS ry
«  Maaliskuu   »
Kategoriat